O nás


Od 16.8.2010 ako jeden z prvých portálov hromadného nakupovania na Slovensku www.ZľavoDom.sk, vám prinášame každý deň jedinečnú ponuku na služby súvisiace s plnohodnotným strávením voľného času, za vynikajúcu cenu.

Spoločnosť Benefit House s.r.o.,  so sídlom: Súťažná 1125/19, 821 08 Bratislava,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 66220/B, IČO: 45 636 621, DIČ: 2023067343, IČ DPH: SK 2023067343, je prevádzkovateľom internetovej stránky www.ZlavoDom.sk

Našou snahou je spokojnosť Klienta a Poskytovateľa služby, ktorému prinášame verných zákazníkov, ktorí ocenia prácu a snahu Poskytovateľa služby dosiahnuť čo najlepší pocit a pohodlie pre zákazníka.

  • na prvom mieste je spokojnosť Klienta
  • našou devízou je každodenná starostlivosť o Klienta
  • ponúkame vám nevšedné zážitky na výnimočných miestach
  • všetky poskytnuté služby a informácie o zľave vám podávame s najlepšou vierou a svedomím
  • sme vám k dispozícii počas celého dňa
  • pristupujeme k vám, či poskytovateľom služby s úctou vyjadrenou úrovňou a primeranou cenou
  • za zisk považujeme úsmev a vašu spokojnosť ako aj poskytovateľa služby v našej ponuke

Ďakujeme všetkým Klientom za priazeň a nákup na www.ZlavoDom.sk